1. Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy

2. Stiahnite si reklamačný formulárVrátenie tovaru / Odstúpenie od zmluvy

1.    Odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu je možné do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo aj pred prevzatím tovaru.

2.    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho, v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.. Takýmto tovarom sú napr. rolety, plisé, hliníkové a drevené žalúzie a moskytiéry, ktoré sú vyrábané podľa individuálnych parametrov a teda nie je možné ich vrátiť.

3.    Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť formulár, ktorý je možné stiahnuť vyššie, ktorý je potrebné zaslať elektronicky, alebo poštou - kontaktnú adresu nájdete po stiahnutí formuláru, alebo na stránke rolmajster.sk.

4.    Formulár na odstúpenie je potrebné riadne vypísať, podpísať a k tomuto formuláru na odstúpenie od zmluvy pripojiť doklad o kúpe tovaru, napr. faktúru.

5.    Odstúpenie od zmluvy by malo obsahovať najmä meno, priezvisko, adresu bydliska, prípadne, e-mailovú adresu, telefonický kontakt, špecifikáciu tovaru, prípadne dôvod odstúpenia od zmluvy a spôsob, akým má predávajúci vrátiť kupujúcemu peniaze, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

6.    Kupujúci je s odstúpením od zmluvy povinný vrátiť (napr. prostredníctvom pošty) predávajúcemu nepoškodený tovar s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, ktorú k nemu dostal, v originálnom balení, pričom náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci.

7.       Vrátenie peňazí sa uskutoční do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

8.       Ďalšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

9.       Schválené vrátené zásielky je potrebné odoslať na túto adresu: Levocská 335/1 064 01 Stará Lubovna

Reklamácia

1.       Reklamáciu môže kupujúci podávať napr. elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected]

2.       Na uplatnenie reklamácie môžete použiť formulár, ktorý je možné stiahnuť vyššie, s potrebnými informáciami.

3.       Uplatnenie reklamácie by malo obsahovať:

·         Meno, priezvisko, adresa, prípadne e-mailová adresa, telefonický kontakt

·         Špecifikáciu tovaru s popisom okolností odôvodňujúcich reklamáciu - vady

4.       Pre jednoduchšie vybavenie reklamácie slúži doklad o kúpe tovaru, napr. faktúra.

5.       Priebežné stanovisko k uplatnenej reklamácii zasielame bezodkladne, do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru, e-mailom, alebo písomne.

6.       Možné dôvody reklamácie:

  • Výrobná chyba tovaru, alebo neúplnosť tovaru
  • Poškodenie tovaru pred dodaním tovaru kupujúcemu, napr. pri preprave
  • Doručený tovar je v rozpore s objednávkou

7.       Dôvody reklamácie, ktoré môžu byť dôvodom na zamietnutie reklamácie:

  • Vada je spôsobená nesprávnym používaním a montážou zakúpeného tovaru, v rozpore s pokynmi predávajúceho
  • Rozdiely vyplývajú z individuálneho nastavenia technického zariadenia kupujúceho (farba, proporcie a pod. objednaného tovaru)
  • Vady nastali v záručnej dobe, prirodzeným opotrebovaním tovaru
  • Nesprávna špecifikácia parametrov objednávaného tovaru zo strany kupujúceho (rozmery, farba a pod.)
  • Poškodenie zásielky pri preprave zavinením dopravcu, ak nebol spísaný škodový protokol
  • Výrobok, ktorého rozmery presahujú odporúčané rozmery pre daný typ výrobku

Na stránke produktov je okrem iného aj fotografia tovaru. Poskytovateľ služby si vyhradzuje, že farby zobrazené na obrazovke, aj napriek úsiliu poskytovateľa služby, nemusia v niektorých prípadoch presne odrážať farbu tovaru, čo je spôsobené odlišnosťou nastavení jednotlivých zariadení, vrátane monitora používaného zákazníkom. Poskytovateľ služby v takýchto prípadoch uvádza, že drobné farebné rozdiely nie sú vadou tovaru a vylučuje zodpovednosť zo záruky za vady tovaru. Vyššie uvedená výnimka sa nevzťahuje na zákonné práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho v rámci záruky a zákonného práva na odstúpenie od zmluvy.

Rozdiely vyplývajúce len z individuálneho nastavenia počítača kupujúceho (farba, proporcie a pod. objednaného tovaru) nemôžu byť dôvodom na reklamáciu zakúpeného tovaru, s výhradou zákonných práv spotrebiteľa v zmysle záruky a odstúpenia od zmluvy. 

Všetky prípady sa posudzujú individuálne a situácie uvedené vyššie sú len príklady.

8.   Uznané reklamácie zasielajte na túto adresu: Levocská 335/1 064 01 Stará Lubovna

9.   V prípade uznania reklamácie bude poškodený výrobok opravený alebo vymenený za bezchybný. Tovar je vrátený na náklady predávajúceho. V prípade, že oprava alebo výmena tovaru za nový alebo v rovnakej hodnote nie je možná, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Vrátenie peňazí za produkt bude uskutočnené bankovým prevodom na účet uvedený kupujúcim.

10.   V prípade neuznania reklamácie bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady na dobierku.

11.   Pri prevzatí zásielky kupujúcim skontrolujte vonkajší stav zásielky. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať s kuriérom škodový protokol a následne informovať predávajúceho o vzniknutej situácii. Protokol je potrebné doručiť predávajúcemu v elektronickej alebo písomnej forme. V prípade neexistencie protokolu o škode nebude reklamácia uznaná.

12.   Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúcej dohody s pracovníkmi predávajúceho nevyzdvihnúť zásielky odoslané na jeho náklady.


Rýchle dodanie!

Rýchle dodanie zaručené vďaka kuriérskej dodávke

BEZPEČNOSŤ TRANSAKCII

Šifrované pripojenie zabezpečené certifikátom SSL

Záruka vysokej kvality

Bezproblémové vrátenie 14 dní od dátumu nákupu a 2 roky záruka