Záruka a Garancia úpravy

Na všetky produkty sa vzťahuje 2-ročná záručná doba. Bližšie informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Máte obavy, že sa pomýlite pri meraní okna a nebude sa Vám hodiť náš produkt? ROLMAJSTER poskytuje tzv. „Garanciu úpravy“:

Ak po prevzatí produktu, ktorý ste si objednali, zistíte, že ste sa pomýlili pri meraní Vášho okna, v rámci nášho produktu „Garancia úpravy“, urobíme opravu za Vás bez dodatočných nákladov (okrem nákladov na dopravu), za podmienok uvedených nižšie.

I.         Výrobky, na ktoré sa vzťahuje Garancia úpravy a rozsah úpravy:

1. Garancia úpravy sa vzťahuje na nasledujúce produkty, v nasledovnom rozsahu:


2. Garancia úpravy sa vzťahuje iba produkty zakúpené prostredníctvom webovej stránky: www.rolmajster.sk 
3. Na niektoré rozmery produktov sa Garancia úpravy nevzťahuje. Rozmery vylúčené z Garancia úpravy sú uvedené v záložke "Technické informácie" na stránke produktu. Ak táto informácia pri produkte nie je, znamená to, že na všetky jeho rozmery sa Garancia úpravy vzťahuje.
4. V rámci Garancie úpravy je zabezpečená zmena veľkosti produktu v súlade s vyššie uvedenou tabuľkou v situácii, kedy je nesprávna výška alebo šírka produktu v dôsledku chyby merania zo strany kupujúceho. Spôsob montáže produktu nemožno zmeniť a Garancia úpravy sa naň nevzťahuje. 
5. Skrátenie pozostáva zo zmenšenia výšky produktu, zúženie je zmenšenie šírky produktu a rozšírenie je zväčšenie dĺžky produktu.
6. Garancia úpravy sa vzťahuje iba na zmenu veľkosti produktu a nevzťahuje sa na výmenu produktu za nový.

II. Postup a podmienky Garancie úpravy

1. Ak ste sa pomýlili v meraní a preto si zakúpené produkty vyžadujú zmenu veľkosti, o úpravu môžete požiadať e-mailom na adresu: [email protected]
2. Žiadosť je potrebné uplatniť do 14 kalendárnych dní od prevzatia produktu. Žiadosť po uplynutí tejto lehoty nemusíme akceptovať a kupujúceho vylučuje z využitia produktu Garancie úpravy. 
3. Podmienkou vybavenia žiadosti je poskytnutie údajov kupujúceho, kontaktnej e-mailovej adresy, čísla objednávky, názvu produktu a správnych rozmerov v súlade s pokynmi obsiahnutými v návode na meranie Vami zakúpeného produktu. Všetky pokyny na meranie nájdete v jednotlivých záložkách, alebo konfiguráciách produktov na stránke www.rolmajster.sk. 
4. Právo na zmenu veľkosti produktu v rámci Garancie úpravy je možné využiť len 1 (jedenkrát) pri 1 (jednej) objednávke (ak je v objednávke viacero produktov, na ktoré sa vzťahuje Garancia úpravy a viac ako 1 (jeden) produkt vyžaduje zmenu veľkosti, všetky produkty, ktoré vyžadujú zmenu veľkosti, treba nahlásiť v 1 (jednej) žiadosti a poslať v jednom balíku). Po využití Garancie úpravy nie je možné jej opätovné využitie v rámci tej istej objednávky.
5. Potvrdenie o prijatí žiadosti Vám bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti.
6. Správne podanú žiadosť posúdime do 14 kalendárnych dní od jej prijatia. O výsledkoch posudzovania žiadosti Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v žiadosti.
7. Ak bude žiadosť schválená, produkty, ktoré vyžadujú zmenu veľkosti, je potrebné doručiť na nami uvedenú adresu. Pred odoslaním by mal byť tovar kupujúcim riadne zabezpečený proti poškodeniu. Zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu tovaru nesie kupujúci až do momentu doručenia tovaru. Náklady na zaslanie tovaru hradí vždy kupujúci.   
8. V prípade schválenia žiadosti, zmeníme veľkosť produktu podľa špecifikácie obsiahnutej v žiadosti, do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru. Náklady na prepravu tovaru v zmenenej veľkosti kupujúcemu znáša vždy kupujúci. 
9. Ak sa dopustíme chyby vo veľkosti produktu, produkt od vás bezplatne zoberieme a opravíme ho bez dodatočných nákladov.

Rýchle dodanie!

Rýchle dodanie zaručené vďaka kuriérskej dodávke

BEZPEČNOSŤ TRANSAKCII

Šifrované pripojenie zabezpečené certifikátom SSL

Záruka vysokej kvality

Bezproblémové vrátenie 14 dní od dátumu nákupu a 2 roky záruka